نحوه استفاده از چیتکس

* میتوانید نسخه جدید نرم افزار را از سایت بازار دانلود و نصب کنید

* در صفحه اصلی بعد از وارد کردن شماره تماس خود کد اعتبار سنجی4 رقمی برای شما ارسال میشود

*بعد از ورود کد وارد صفحه صلی نرم افزار میشوید و میتوانید در این صفحه آدرس مبدا و مقصد خود را با تغییر مکان نما انتخاب کنید

* در صورت عدم استفاده از کد های تخفیف میتوانید از صفحه مربوطه کد تخفیف خود را انتخاب و سفری مقرون به صرفه داشته باشید

* در نهایت با ثبت درخواست نزدیکترین چیتکس برای شما ارسال میشود