شرایط و روند اعطای نمایندگی


مراحل اخذ نمایندگی در شهرستانها به قرار زیر می باشد:

   1- ثبت اطلاعات در فرم درخواست نمایندگی
   2- ارسال رزومه شامل : سوابق کاری مرتبط با حوضه تاکسیرانی ، تجارت الکترونیک یا تبلیغات
   3- بررسی درخواست و ظرفیت سنجی شهر مورد درخواست توسط کارشناسان شرکت
   4. عقد قرارداد نمایندگی در محل شرکت و اخذ مدارک مورد نیاز متقاضی
   5. تجهیز دفتر مورد نیاز نمایندگی توسط نماینده و بازدید توسط نماینده شرکت
   6. تحویل پنل نمایندگی و شروع فعالیت

امكانات و نیروی مورد نیاز

   دفتر اداری مناسب در موقعیت مطلوب به متراژ حداقل 80 متر با تجهیزات اداری کامل
   4 عدد رایانه
   استخدام و تامین حقوق 5 نفر پرسنل
   3 خط تلفن با تجهیزات کال سنتر

شرایط عمومی متقاضی

   1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
   2- نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
   3- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
   4- دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
   5- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
   6- اقامت دائم در محل مورد تقاضا
   7- داشتن توانایی مالی كافی جهت تامین هزینه های تبلیغات و تامین حقوق پرسنل بمدت شش ماه

مدارك مورد نیاز در زمان عقد قرارداد

   1- تكمیل و امضای فرم درخواست نمایندگی
   2- كپی سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه
   3- كپی كارت ملی
   4- دو قطعه عكس 4*3 یكسان ازشخص متقاضی كه در سال جاری گرفته شده باشد
   5- تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف

توضیحات ضروری:

   1- امتیاز نمایندگی برای هر شهر فقط به یك نفر شخص حقیقی و یا حقوقی اعطاء خواهد شد.
   2- ضمانت نامه بانکی و یا چک معتبر به مبلغ 500.000.000 ریال معادل پنجاه میلیون تومان در قالب حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد از نماینده اخذ خواهد گردید.
   3- حق امتیاز نمایندگی بین ده تا بیست میلیون ریال بسته به ظرفیت شهر مورد درخواست در زمان عقد قرارداد از متقاضی دریافت میگردد .
   4- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی، از محل و امكانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
   5- کلیه هزینه های ایاب و ذهاب کارشناسان شرکت جهت بازدید از محل دفتر نمایندگی بعهده شخص متقاضی خواهد بود.
   6- تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و نمایندگی رسمی پس از عقد قرارداد ماهیت قانونی دارد.
   7- ارائه اصل مدارك مورد نیاز به شركت در زمان تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود.

فرم درخواست نمایندگی